Program för vigsel

Svenska kyrkans vigselritual

Ladda ner som PDF-fil

vigselritual.pdf


Inledningsmusik


Psalm


Lovprisning


Underbara är dina verk, Herre vår Gud,

underbart har du skapat man och kvinna.

Av din kärlek lever vi.

Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.


 

Inledningsord


P   Inför Guds ansikte är vi samlade

till vigsel mellan er två, NN och NN.

Vi är här för att be om Guds välsignelse över er

och för att dela er glädje.


 

P   Äktenskapet är en Guds gåva

instiftat till samhällets bestånd,

till människors hjälp och glädje,

till inbördes stöd och fördjupad samhörighet

i mörka och ljusa dagar.

Att Ieva som man och hustru

är att leva i förtroende och kärlek,

att ha ansvar för varandra och hemmet,

(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)

och att troget stå vid varandras sida.


Bibelläsning


P   Låt oss nu höra Bibelns ord

om kärlekens gåva och ansvar.


 

(P) Jesus sade:

Skaparen gjorde från början människorna till man

och kvinna.

Därför skall en man lämna sin far och sin mor

för att leva med sin hustru,

och de två skall bli ett.

Vad Gud har fogat samman

får människan alltså inte skilja åt.


(P) Kärleken är tålmodig och god.

Kärleken är inte stridslysten,

inte skrytsam och inte uppblåst.

Den är inte utmanande, inte självisk,

den brusar inte upp,

den vill ingen något ont.

Den finner inte glädje i orätten,

men gläds med sanningen.

Allt bär den, allt tror den,

allt hoppas den, allt uthärdar den.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,

och störst av dem är kärleken.

(1 Kor 13:4-7,13)


Plats för Solosång


* Frågorna


P   Inför Gud

och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro

frågar jag dig, NN:

Vill du ta NN

till din hustru

och älska henne i nöd och lust?


 

Ja.

 

 

P   Inför Gud

och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro

frågar jag dig, NN:

Vill du ta NN

till din man

och älska honom i nöd och lust?

 

 

Ja.

 

* Bön över ringarna/ringen


P   O Gud, du som är alltings skapare och Herre,

välsigna NN och NN i deras äktenskap.

Låt dessa ringar för dem vara tecknet

på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.

Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.

F   Amen.


Löftena och ringväxlingen


P   Låt nu denna församling höra era löften.P   Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.


P   Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.


Eller


 NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åtNN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt. 


 

* Tillkännagivandet


P   Ni har nu ingått äktenskap med varandra

och bekräftat detta inför Gud

och denna församling (dessa vittnen).

Ni är nu man och hustru.

Må Herren vara med er

och leda er i sin sanning

nu och alltid.

 

Plats för solosång


Psalm


Förbön


(P) Himmelske Fader,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap
som NN och NN nu har ingått inför dig.
Låt deras liv tillsammans präglas av tillit
och respekt för varandras egenart.
Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem,
där (deras barn får leva i trygghet och)
deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter,
för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

F   Amen. 


Herrens bön

Fader vår
som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten i evighet.
Amen. 


Välsignelsen


P   Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. 


Vigseltal 


Psalm


Avslutningsmusik