Vigsel

Vad innebär vigseln?

Kan man lova livslång trohet? Det är förstås svårt att lova något för hela livet, men vi kan ge

uttryck för vår innersta vilja och ambition. Frågan paret får i vigseln är: ”Vill du ta NN till din

hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?” Frågan rör alltså viljan att älska. Om vi

med kärlek menar förälskelse eller starka känslor är det lätt att inse att vi aldrig kan lova det

för hela livet. Förälskelse går över, känslor kommer och går. Kärlek kan rymma mycket starka

känslor, men innebär mer än så. Kärlek hänger samman med viljan att ha omsorg om den man

älskar. Den viljan har de som gifter sig. Att gifta sig är att satsa på den viljan.

Dela livet

Ett av förslagen till bibeltexter som kan läsas under vigseln är: ”Bär varandras bördor, så

uppfyller ni Kristi lag”. Makarna får turas om att bära. Ibland är den ena starkare och får bära

mer. Ibland är det tvärtom. Någon har tänkt att de här orden betyder att man ska stå ut med

varandra. Det kan låta negativt, men att ”stå ut med varandra” kan bli den styrka som bär

genom svåra tider, och så kan de varma känslorna komma tillbaka.

I vigseln lovar paret varandra:


”Jag tar dig nu till min hustru/man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills

döden skiljer oss åt.”

I det löftet uttrycks viljan att dela livet, hela livet, både glädje och sorg. Det är starka ord, men

det är nog detta man vill lova varandra i kärlek. Det är kärlekens starka språk. Att gifta sig är

att satsa på viljan till trohet.

 

Vigsel

Foto: Jim Elfström / IKON

Att planera vigseln

Vigseln är en viktig händelse i två människors liv. Några gifter sig tidigt på sin gemensamma

livsvandring, andra långt senare. Vigseln kan få olika innebörd för dem som känt varandra en

kortare tid, och för dem som levt tillsammans många år och kanske redan har barn.

Hur långt i förväg behöver man då börja planera för att vigseln ska bli så bra som möjligt?

Beroende på om man väljer att ha ett stort eller litet bröllop med få eller många gäster behöver

man givetvis olika lång tid för att planera. Ofta kan man tänka på vigseln som ett pussel som

ska läggas och där finns många viktiga bitar:

Praktiska förberedelser

De som vill gifta sig i kyrkan ska anmäla det till församlings- eller pastorsexpeditionen, som

ansvarar för bokningar av präst och kyrka.

Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret

offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet. För kyrklig vigsel är det prästerna som

har behörighet att viga.

Såväl kyrkan och prästen som festlokalen kan vara upptagna långt i förväg. Det kan vara bra

att ha flera alternativa datum för att få ihop dessa tre på bästa sätt.

Vad kostar det att gifta sig?

Att vigas är gratis för Svenska kyrkans medlemmar; oavsett om paret vigs i hemförsamlingen

eller inte. Präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar inget.


Nordingrå församling har några brudkronor som lånas ut. Kontakta pastorsexpeditionen för

mer information.


Det som kan kosta är om brudparet väljer att ha extra musik, kanske en sångsolist, eller en

utsmyckning av kyrkan som är utöver det vanliga.


Att ha en bröllopsfest kostar givetvis. Hur mycket den får kosta kan ingen annan bedöma än

paret självt.


Innan vi tänker på hur dyrt det kan bli att gifta oss är det klokt att tänka efter vad vi vill med

vår vigsel.

Vigselsamtalet

Det är mycket att stå i inför en vigsel. Kläder, ringar, beställa kyrka, ordna festlokal, bjuda

gäster. Brudparet kan känna: ”och så ska vi tala med prästen… och vad ska vi då prata om?”

Samtalet med prästen handlar ofta mycket om det praktiska: hur vi ska gå och stå, hur vi gör

med ringar och bukett, hur gästerna ska sitta etc. Men det finns mer att prata om. Det viktiga

är kanske att prästen är en samarbetspartner i något av det viktigaste och roligaste vi gör i

livet.

Det är bra att se till att få träffa prästen i god tid före vigseln. Att få berätta om vad som oroar

och gläder.


Och framför allt, vad vill vi uttrycka genom att gifta oss? Vad vill vi säga våra släktingar och

vänner med att gifta oss - och att gifta sig i kyrkan? Prästen är ”specialist” på det som händer i

kyrkan. Det går bra att fråga vad gudstjänsten egentligen står för och berätta om våra egna

tankar.

Vara närvarande

Vigselsamtalet kan vara ett sätt att tänka efter före, så att tankar och känslor kommer med och

inte dränks av nervositet eller rädsla att göra ”fel” i kyrkan.

När paret och prästen i lugn och ro talat igenom om hur man gör och om meningen och

symboliken - då är det lättare att vara närvarande helt och fullt i det som sker i kyrkan.

Känslan av att ”veta” vad som kommer att hända, utan att behöva hålla i alla trådarna själv,

kan ge en trygghet i den stora stunden. Samtalet med prästen kan vara ett sätt att samla ihop

sig inför själva vigselakten.

Ordet bröllop har sitt ursprung i det fornsvenska ”brudlopp”, som var det högtidliga

bröllopståget. Numera är det den sammanfattande benämningen på hela bröllopsdagen.

Vigsel är den akt där brudgum och brud offentligt avlägger äktenskapslöften.
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Brudkrona              

Brudkrona till utlåning i Nordingrå församling

 

 

 

                         Läs mera på : Allt för ditt bröllop