Konfirmation

gruppbild2012 webb 

Vad innebär konfirmationen?

Ordet konfirmation kommer av det latinska ordet confirmatio som bl.a. betyder att bekräfta och att stärka. Det är samma ord som kommer tillbaka i engelskans confirm, som betyder att ge stöd åt, att godkänna. På svenska används ordet konfirmation både om den förberedande undervisningen och den gudstjänst som avslutar konfirmandtiden.
 

 

Konfirmationshögtid 9 maj 2010 Foto: Bruno Bagge


Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Under konfirmandtiden får du genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem du själv är och vad du tror.

Det handlar om trosfrågor, till exempel om vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men det handlar också om grundläggande mänskliga frågor om samlevnad och olika etiska problem som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.                                                                                    

Konfirmation och dop hör ihop

Konfirmationen var från början en del av de första kristnas dopritual. Men vad står konfirmationen för idag? Konfirmationen är ett sätt att bekräfta dopet. Med det menas att genom konfirmationen får du Guds ”ja!” till dig och det som hände när du döptes. Du är värdefull och har en viktig uppgift att fylla både i kyrkan och i den vardag där du lever. Konfirmationen är också din möjlighet att säga ”ja!” till Gud och den tro som du döptes till när du var barn. Att konfirmeras är alltså att säga ja till sitt dop. Dopet berättar att du aldrig är ensam och att du är en del av en gemenskap som sträcker sig över hela jorden. Är du inte döpt, kan du konfirmationsläsa ändå, och döpas under konfirmandtiden. Du kan också delta i konfirmandarbetet utan att ha bestämt dig för om du ska konfirmeras.

Bibeln U2

Bibeln U2  Under din konfirmationstid får du del av de berättelser och erfarenheter som byggt upp hela det västerländska samhället. De bibliska berättelserna och kyrkans 2000-åriga erfarenhet av kristen tro är en förutsättning för att kunna förstå väldigt mycket av det som producerats av musik, litteratur och konst i vår del av världen. Bach, Bruce Springsteen och U2, Shakespeare, Jonas Gardell och Fantasylitteratur, Rembrandt, MTV:s musikvideor eller hårdrockens texter hamnar plötsligt i ett nytt ljus när man upptäcker att Bibelns texter lever i konst, musik och litteratur. Konfirmandtiden vill hjälpa dig till bättre orientering i den värld du rör dig i. Det handlar om glädjen och festen i livet. Men det handlar också om lidandet i världen, om ondska, smärta och om allt det som är halvt i våra liv. Detta liv vill den kristna tron tolka och förstå genom Jesus Kristus. Konfirmandtiden handlar alltså om Livet självt.

Foto: Jim Elfström /IKON

Konfirmationen har förändrats

Kyrkans syn på konfirmationen har förändrats radikalt genom synen på barn och ungdomar som Guds skapelse med egenvärde. Förr låg fokus på vad kyrkan tyckte att ungdomarna skulle kunna om kristen troslära. Numera handlar konfirmationen om att vara en medvandrare i ett skede i livet där man har barndomen med sig och vuxenskapet framför sig. Arbetet med konfirmander ska utgå från konfirmandens villkor och förutsättningar. Alla människor är skapade till Guds avbild och att barn har en egen relation till Gud. Det innebär att varje ung människa har rätt att bli mött med respekt, bli tagen på allvar och få möjlighet att formulera sina frågor om livet och tron.

Vuxen
För de tonåringar som konfirmeras är konfirmationen ett av flera steg på vägen in i vuxenlivet. Förr, när konfirmationen sammanföll med att man slutade skolan, började i arbetslivet och kanske också flyttade hemifrån, var draget av övergång till livet som vuxen starkare markerat än det är idag. Också i vår tid betyder konfirmationen mycket för den enskilde tonåringens frigörelse och samband med sin släkt och familj.

konf m kh

Konfirmation är en upptäcktsresa

Konfirmandarbetet är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad en kristen tro innebär. Den som vill kan delta utan att i förväg ha bestämt sig för att konfirmeras.
Konfirmandtiden kan vara en upptäcktsresa! En upptäcktsresa som ger möjlighet att tillsammans med vuxna och andra ungdomar söka svar på de svåra frågorna om livet, om vem Jesus är och vad han vill oss. Den ger möjlighet att fundera över vem jag själv är och vad jag tror på genom samtal, undervisning, diskussioner och gudstjänster. Några dagars läger ingår oftast.

 

 

Möjlighet att säga jajanet predikar

Konfirmationen är en möjlighet att säga ja till Gud och till den tro dopet symboliserar. I kyrkans språk har ordet en dubbel innebörd, samma som i engelskans confirm. Det betyder både att bekräfta och ”att ge någon styrka”.
Genom konfirmationen bekräftas Guds kärlek till konfirmanden, som människa och som döpt. Gud är nära sitt älskade barn och ger kraft att leva ett gott liv.

Det finns ingen övre åldersgräns, utan erbjudandet om konfirmation finns livet ut. Däremot finns en undre åldersgräns: man får konfirmeras tidigast det år man fyller 15 år. För att också delta i den avslutande konfirmationsgudstjänsten, ska man vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Om man inte är döpt när man börjar som konfirmand, döps man under konfirmandtiden.

Läger av olika slag

De flesta församlingar erbjuder också någon form av läger under konfirmandtiden, vilket kan medföra en extra kostnad.
Ibland samverkar flera församlingar om undervisning, läger och konfirmation. Stiftsgårdar och många lägergårdar av olika slag erbjuder särskilda läger, till exempel för funktionshindrade och ofta i samarbete med någon intresseorganisation.

Efter konfirmationen erbjuder många församlingar ungdomarna en fortsatt upptäcktsresa i form av pilgrimsresor och ledarutbildning till medhjälpare inför kommande konfirmandgrupper.

Alla församlingar i Svenska kyrkan måste erbjuda kostnadsfri konfirmation för alla som tillhör församlingen. Även den som har en annan tro och vill lära känna kristen tro är i de allra flesta fall välkommen till konfirmandarbetet.