Fredax

 Fredax

 Fredax är en mötesplats där ungdomar kan få vistas i en trygg miljö, känna tillhörighet, ha roligt, lära känna Gud och varandra. Vi träffas fredagar på Sockenstugan kl 19-22.30, om inte annat meddelas. Fredax är för dig som börjat årskurs 7 och uppåt. Varmt välkommen!

 

 

 

 

Ledare:               Mattias Axelsson        070-363 19 51