Församlingens uppgift

Gudstjänsten - kyrkolivets centrum   

Gudstjänsten är kyrkolivets centrum där vi tillsammans möter Gud i ordet(bibelläsning, predikan, sång, bön) och sakramenten (dop, nattvard). Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Dit får alla komma med sina erfarenheter och livsfrågor. I gudstjänsten får tron och livet näring.

Undervisning - ett livslångt lärande

Undervisning handlar både om konkret kunskap om kristen tro och om livserfarenhet. Kunskap och erfarenhet hör samman och kan delas genom samtal, bibelstudier, predikan och en mängd andra sätt.
Som människor och kristna har vi ett ansvar att ge till varandra av oss själva. Vi lever i ett livslångt lärande där vi aldrig blir riktigt färdiga, där tron kan vara ett verktyg för att bearbeta livsfrågorna. Och livsfrågorna ett verktyg för att bearbeta tron.

Mission - för andras skull

Mission är egentligen allt det som nämnts i denna text, och lite till.

Hela kyrkans uppdrag kan sammanfattas i ordet mission, som betyder

sändning. Det är ett uppdrag som sträcker sig utåt, mot andra,

men också inåt, mot oss själva. Mission handlar om att i solidaritet

med utsatta människor dela evangelium om Jesus Kristus, söka kyrkans

enhet och vara ett tecken på Guds rike. Mission handlar om att kyrkans

folk i sina liv söker gestalta den tro de är döpta till, för egen växt men

också för andras skull. Mission handlar om att överskrida gränser,

inom människor och mellan människor. Mission handlar om liv. Mission handlar om att leva.

 

diakoni_handFoto: Jim Elfström/IKON

 

Diakoni - tro i praktiken

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i

livets olika situationer. I berättelserna om Jesus Kristus

framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra,

och det är kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni.

Diakoni är att erbjuda helande miljöer, ge röst åt svaga och

protestera mot övergrepp. Det sker lokalt, men också globalt.

Svenska kyrkan arbetar internationellt för fred, rättvisa och

hållbar utveckling, ofta genom kyrkor och organisationer i

närområdet.