Minnestelegram

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Måste fyllas i.
Mitt för- och efternamn *
Min adress *
Postnummer och postadress *
Telefonummer *
Min e-postadress (Dit bekräftelse på din beställning skickas) *
Min minnesgåva gäller en begravning i (Välj ett av alternativen) *
Om annan församling, vilken?
Begravningsdatum *
Namn på den avlidne *
Jag vill ge till en kyrklig fond (Ingen avgift)
Jag vill ge till annat ändamål i Nordingrå (Ingen avgift)
Jag vill ge till annan fond. (Avgift 30:- kronor tillkommer)
Annat ändamål
Jag skänker följande belopp *
Kostnader för porto och administration, i förekommande fall *
Ingår i beloppet som jag skänker
Lägger jag till det ovan angivna beloppet
Jag betalar pengarna genom (Välj ett av alternativen) *
Inbetalning på bankgiro 265-5652
Ett besök på pastorsexpeditionen
Att jag får en faktura på beloppet. Fakturaavgift 30:- kr tillkommer.
Jag önskar få följande text på minnestelegrammet. Tex namnen på dem som ger tillsammans med dig, och hälsningsmeddelande eller dikt od. *
mad4media user interface design