Dagens bön

Klicka på den blåa texten härunder

Dagens bön

 

Dagens bön

 

HERREN VÄLSIGNE DIG
OCH BEVARE DIG,
HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG
OCH VARE DIG NÅDIG,
HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG
OCH GIVE DIG FRID!
I GUDS, FADERNS, SONENS
OCH DEN HELIGE ANDES NAMN.
AMEN!