Gravskötselavgifter

Dessa avgifter gäller för gravskötsel 2016

Grundskötsel, familjegrav - 480 kr

Grundskötsel, enskild grav och urngrav - 370 kr

Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, trimning, beskärning av växter, riktning av gravvård.

Denna tjänst uppfyller den skyldighet som varje gravrättsinnehavare har, d.v.s. att gravplatsen skall vara i ordnat och värdigt skick.

 

 

Riktning av gravvård, familjegrav - 400 kr

Riktning av gravvård, enskild grav och urngrav- 300 kr

Víd ett tillfälle.

Denna tjänst är lämpad för den som önskar hjälp med riktning av gravvården när detta är nödvändigt. Ifall avtal om grundskötsel har tecknats, så ingår denna tjänst i det avtalet.

 

 

Vårplantering - 215 kr

Plantering av penséer senast till Mors dag. Borttagning efter midsommarhelgen.

 

 

Sommarplantering, familjegrav - 505 kr

Sommarplantering, enskild grav och urngrav - 445 kr

Plantering av prydnadsväxter, klart till midsommar. Vattning och rensning. Växter som går ut ersätts med nya. Borttagning senast första veckan i oktober.

 

 

Vattning - 295 kr

Vattning av planteringsytan på gravplatsen under juni, juli och augusti. För krukor ansvaras ej.

 

 

Nergrävning av bevattningslåda - 500 kr

Nergrävning av egen inköpt bevattningslåda.

 

 

Höstplantering - 265 kr

Gravljus och ljung. Plantering senast första veckan i oktober.

 

 

 

 

Alternativa betalningsformer!

 

1. Ettårsavtal med årlig faktura

Varje år i februari/mars sänds det ut en faktura med innevarande års kostnad.

När betalningen har registrerats, så garanteras skötsel under detta år.

 

2. Treårsavtal

Den som vill kan betala i förskott för tre år framåt, men till innevarande års pris.

Man slipper eventuella prishöjningar under perioden.

Efter tre år kommer en påminnelse om att betala för den tid som önskas.

 

3. Långtidsavtal

Man kan betala in ett större belopp – valfri summa – varifrån avräkning görs löpande så länge pengarna räcker.

För detta alternativ tecknas ett särskilt avtal som garanterar ett visst antal års skötsel.

När pengarna är slut meddelas gravrättsinnehavaren.

Detta alternativ kan vara lämpligt att överväga i samband med bouppteckningar, men det står öppet för alla.

 

 

Oavsett vilket alternativ ni väljer, så önskar vi att ni först tecknar avtal med församlingen, och sedan följer de instruktioner för betalning som vi lämnar.