Medlemskap

Svenska kyrkan

Foto: Jim Elfström/IKON

Varför skall jag vara med i Svenska kyrkan?

Oavsett om du definierar dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Kärnan i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Men tron är något djupt personligt, något som du själv måste hitta och definiera.

Ditt bidrag

Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av ett omfattande socialt arbete både lokalt i Sverige och ute i världen.

Du bidrar till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter.

Du bidrar till att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. Och att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv.

 

barn

Foto: Jim Elfström/IKON

 

Du bidrar till att människor i Sverige, så väl som ute i världen, ges möjlighet till ett värdigt liv.

Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbergen och soppkök.

Därför medverkar Svenska kyrkan i samtal med palestinier och israeler.

Och därför agerar kyrkan för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar.

Svenska kyrkan stödjer projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn. Dessutom finns Svenska kyrkan för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats.

Riter och traditioner

Vi människor har ett behov av riter och traditioner. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

Hur gör jag för att bli medlem i Svenska kyrkan?

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både den som inte tidigare varit medlem och den som vill bli medlem igen. Vill du att ditt barn ska bli medlem i Svenska kyrkan kontaktar du som vårdnadsinnehavare den församling där du bor. Är barnet över tolv år ska barnet självt ge sitt samtycke.

Dopet är huvudvägen in i Svenska kyrkan. Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Man kan också bli medlem i avvaktan på dop. Även den som är döpt i ett annat kristet trossamfunds ordning är välkommen att vara med i Svenska kyrkan. Kontakta din församling så får du hjälp med information och blanketter.

Om jag inte är medlem - har jag då rätt till kyrkans riter och traditioner?

Svenska kyrkan är öppen för alla, både för den som är medlem och för den som inte är det.Du är alltid välkommen till gudstjänster och konserter, till kyrkorummet och kyrkogården.

Svenska kyrkan strävar efter att ta människors ställningstaganden på allvar. Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan tar vi det som ett uttryck för att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar som Svenska kyrkan erbjuder.

Dop

Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du välkommen att göra det.Kontakta din församling. Eftersom dopet är huvudvägen in i den kristna gemenskapen blir du eller ditt barn genom dopet inte bara medlem i den världsvida kristna gemenskapen utan också medlem i Svenska kyrkan.

Vigsel

Om den ena av de blivande makarna tillhör Svenska kyrkan kan de vigas i Svenska kyrkans ordning.

Begravning

Den som inte är medlem i Svenska kyrkan blir begravd på en allmän kyrkogård eller särskild gravplats, i hemförsamlingen eller på annan plats. Kostnaderna för gravplats täcks av den begravningsavgift alla betalar vare sig de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Kyrkogårdsförvaltningen i församlingen kan lämna mer information.

Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder. Det är därför viktigt att berätta för nära anhöriga om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och om du har speciella önskemål inför din egen begravning. Önskar du begravningsgudstjänst trots att du inte är medlem, tar du kontakt med Kyrkoherden i den församling där du bor. Kyrkoherden beslutar om begravningsgudstjänst för person som inte är medlem i Svenska kyrkan, om det föreligger särskilda skäl. Församlingen kan ta ut en avgift för prästens och kantorns tjänstgöring.

 

Begravning

Foto: Jim Elfström/IKON

Vad används kyrkoavgiften till?

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Storleken beror på din inkomst och i vilken församling du bor.
Kyrkoavgiften bekostar kyrkans verksamhet både i Sverige och utomlands.Den största delen går till verksamheten i din församling.På så sätt ger du ditt stöd till bland annat:

• ett levande, livgivande gudstjänstliv på den ort där du bor

• ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder: besök hos gamla, familjerådgivning, hjälp till unga människor, till kränkta kvinnor, till ensamma, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka, konkret hjälp till svenskar utomlands etc.

• ett engagemang för flyktingar och invandrare, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle

• en särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning, lyhördhet och dialog - för ungas växande och trygghet

• kyrkobyggnader, inom landet men också i andra länder, för stillhet, meditation, gudstjänster, musikprogram - byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer

• ett kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.

 

Blommor

Foto: Jim Elfström/IKON

Vad får jag för begravningsavgiften?

Svenska kyrkan är, på de flesta orter, ansvarig för att det ska finnas gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats för alla som dött. Det gäller oavsett vilken tro eller livsåskådning den avlidne haft.

Begravningsavgiften bekostar personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser. Den täcker också kostnader för att ta emot den som dött i väntan på begravning samt skötsel av lokaler för begravningsceremoni. Även transport av kistan till lokal för begravningsceremoni och den vidare transporten till krematorium eller begravningsplats bekostas av avgiften.

Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning, med präst och i en kyrka. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte automatiskt den rätten. Väljer du att inte tillhöra Svenska kyrkan antar vi att du inte heller vill ta del av de kyrkliga handlingar och traditioner som Svenska kyrkan erbjuder.

Det är viktigt att berätta för nära anhöriga om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte och om du har speciella önskemål inför din egen begravning.

Vilka kostnader betalas inte av begravningsavgiften?

Begravningsavgiften har inget samband med kostnaderna för den individuella begravningen. Det innebär att kostnader för kista, blommor etc. tillkommer. Begravningsavgiften bekostar inte heller skötsel av graven, exempelvis ogräsrensning och plantering av blommor. Information om kostnaderna för den individuella begravningen och annat praktiskt kring begravningen hjälper begravningsbyråerna till med.