Karta

karta

Här finns vi

Svenskakyrkan

Fakta om logotypen

Kristi segerkrona är symbolen för evigt liv.
Kristi segerkrona sattes på den korsfäste och döde Kristus för att visa världen att han segrat. Från den romanska tiden finns många krucifix med krona, som man särskilt kan se i gotländska kyrkor och på Historiska Museet i Stockholm. Kristi segerkrona är hämtad från boken De heligas tecknens hemlighet - symboler och attribut av Frithiof Dahlby, utgiven av Verbum förlag.

Färgernas symbolik

Den röda färgen: elden, blodet och kärlekens färg. Rött kan även vara ”Guds färg”, symboliserande Guds kärlek. Guld: symbolen för det eviga ljuset, Guds härlighet och makt, överjordisk storhet (himmel), Guds godhet och trohet, välvilja gentemot människor. Den gula färgen: gult liknar guld och symboliserar det eviga ljuset, Guds härlighet och makt.