Gåvor

Gåvor till Nordingrå församlings blomsterfond, bg 265-5652, eller andra ändamål tas emot i samband med begravningar och andra tillfällen. Vi förmedlar även gåvor till andra församlingar.


Från och med 2009 är gåvor till Blomsterfonden och till församlingens andra ändamål avgiftsfria, tex Kyrkans prydande, Kyrkans inre ombyggnad, Barn-, ungdoms- eller församlingsverksamheten. Dessutom är gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet och EFS mission avgiftsfria.

För gåvor till externa fonder tex Cancerfonden, Hjärt & Lungfonden m fl tar vi en avgift på 30:- kronor.

Vid förmedling till annan församling tillkommer en avgift för porto mm med 30:- kronor.

Kontakta pastorsexpeditionen för upplysningar på tel 0613 - 200 21.