Förtroendevalda

Kyrkorådets ordförande:
Carl Gustaf Nordin, 0613-221 51

 

Kyrkofullmäktiges ordförande:
Göte Omnell, 0613-221 21

 

Tekniska utskottets ordförande:                                                                                                                                                                             Thomas Lindström.

 

 

Kyrkorådet: Utsedda t.o.m. 2017-12-31 är som ordinarie ledamöter är: Ordf. Carl Gustaf Nordin (Omne), vice ordf. Erik Lundberg (Körning), Mattias Axelsson (Omne), Anette Lundkvist (Salsåker), Yvonne Olsson (Omne), Göte Omnell (Omne), Cecilia Parkman (Häggvik) och Annika Wångby Stattin (Häggvik). Kyrkoherde Per Larsmark är självskriven ledamot i Kyrkorådet.

 

Ersättare i Kyrkorådet t.o.m. 2017-12-31 är: Ingalill Forsman (Sund), Madeleine Gerdin (Mjällom), Lennart Lundholm (Själand), Märta Nordenmark (Mjällom), Elsa Sjödin (Vallen) och Anna-Lise Sjölander (Edsätter).

 

Ledamöter i Tekniska utskottet t.o.m. 2017-12-31 är: Ordf. Thomas Lindström (Körning), vice ordf. Erik Lundberg (Körning) Patrick Melander (Valmen), Leif Söderström (Vallen) och Lage Öhlén (Västervallto).

 

Auktoriserad revisor t.o.m. 2017-12-31 är: Carina Häggkvist, PwC i Härnösand.                                                                                                                 Övrigt valda revisorer t.o.m. 2017-12-31 är: Linda Björklund (Gåsnäs) och Catherine Lindén (Häggvik),